Natuur bevordert de gezondheid

In de natuur vinden mensen rust en reflectie, wat vooral de mentale gezondheid bevordert.

Ook de lichamelijke gezondheid wordt bevordert door een verblijf in de natuur door de aanwezigheid van stoffen in de lucht die de immuniteit bevorderen en de afwezigheid van stoffen die de gezondheid schaden.

Wat is welzijnspaden.nl?

01.

Waarom?

Natuur bevordert de gezondheid, op allerlei manieren. In de natuur vinden mensen rust en reflectie, wat vooral de mentale gezondheid bevordert.

02.

Voor wie?

Mensen met stress, immuniteit, rugklachten, oudersdomsklachten, etc.

03.

Hoe?

De welzijnspaden kunnen met en zonder begeleiding worden bewandeld.

Waarom?

Natuur bevordert de gezondheid, op allerlei manieren. In de natuur vinden mensen rust en reflectie, wat vooral de mentale gezondheid bevordert. Ook de lichamelijke gezondheid wordt bevordert door een verblijf in de natuur door de aanwezigheid van stoffen in de lucht die de immuniteit bevorderen en de afwezigheid van stoffen die de gezondheid schaden. En door de beweegoefeningen. Wetenschappelijk onderzoek geeft steeds meer inzicht in de wijze waarop de natuur de gezondheid bevordert. Daardoor is het mogelijk instrumenten te ontwikkelen om gerichter gezondheidsproblemen aan te pakken.

Voor wie?

Op de welzijnspaden zal in eerste instantie aandacht worden besteed aan een breed scala van gezondheidsthema’s als stress, immuniteit, rugklachten, oudersdomsklachten, etc. om zo breed mogelijk gebruik van de paden te garanderen. Als de paden bekender worden en als er inzicht ontstaat in de wijze waarop de paden worden gebruikt is het mogelijk specifieke welzijnspaden in te richten rond een apart gezondheidsthema.

Hoe?

De welzijnspaden kunnen met en zonder begeleiding worden bewandeld. Als er onder begeleiding wordt gewandeld legt de begeleider meer uit over de achtergronden van de natuurkwaliteiten en kan de begeleider sturing geven aan de ter plekke uit te voeren oefening. Zo’n begeleidende wandeling wordt uitgevoerd in een bepaald gezondheidskader. Zo kan een running therapeut, die vooral mensen met mentale klachten , zoals depresssie en burn-out, begeleidt de wandeling gebruiken om af en toe het rennen te onderbreken en een aandachtsmoment te introduceren in het rennen. Dergelijke aandachtsmomenten werken extra rustgevend bij mentale klachten. Andere begeleide trajecten kunnen worden uitgezet door bewegingscoaches of begeleiders van groepen in het kader van het programma Gezond Natuur Wandelen. Wij verwachten dat begeleid gebruik van de welzijnspaden de wandelaars bewust zal maken van de natuurkwaliteiten zodat ze die ook onafhankelijk van de begeleiding zullen benutten.